Πλήρης 4χρωμη εκτύπωση με βάση σχεδιο και λογότυπο πελάτη

10,000 20,000 30,000 50,000
4oz 0,0432/τεμ 0,0265/τεμ 0,0242/τεμ 0,0219/τεμ
8oz 0,0426/τεμ 0,0322/τεμ 0,0288/τεμ 0,0262/τεμ
12oz 0,0472/τεμ 0,0381/τεμ 0,0351/τεμ 0,0321/τεμ
16oz 0,0581/τεμ 0,0471/τεμ 0,0439/τεμ 0,0412/τεμ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Έξοδα Προεκτύπωσης & Επεξεργασίας: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ. Οι τιμές ισχύουν εφόσον παραδοθεί
σε υψηλής ανάλυσης ηλεκτρονική μορφή μακέτα έτοιμη, επεξεργάσιμη και προσαρμόσιμη.
2. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Περιοχή ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ (κατάστημα ή αποθήκη πρακτορείου).
3. Η τιμή για την ποσότητα 10.000 τεμ. στον κωδικό 4oz, νοείται για εκτύπωση μόνον λογοτύπου
σε 2 καθορισμένα σημεία επί λευκού φόντου.
4. Οι τιμές είναι καθαρές, νοούνται χωρίς ΦΠΑ και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
5. Τα εμπορεύματα παραδίδονται επί παλέτας. Χρέωση παλέτας: 5 € + ΦΠΑ.
6. Χρόνος Φόρτωσης: 4 1/2 – 5 Εβδομάδες από την παραγγελία και την έγκριση της μακέτας
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 50% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΤΑΣ
& ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εταιρεία διατηρεί για τεχνικούς λόγους, το δικαίωμα αυξομείωσης
της ποσότητας που τελικά θα παραδοθεί και τιμολογηθεί σε ποσοστό:

  • 20% για παραγγελίες 10.000 τεμ. / κωδικό
  • 15% για παραγγελίες 20.000 τεμ. / κωδικό
  • 10% για παραγγελίες 30.000 τεμ. και άνω / κωδικό

Με χρέωση ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (άπαξ με την 1η εκτύπωση)
Για παραγγελία ενός (1) κωδικού: 100 €
Για παραγγελία δύο (2) κωδικών: 70€/κωδικό (140€ συνολικά) *
Για παραγγελία τριών (3) κωδικών: 60€/κωδικό (180€ συνολικά) *
* Τα έξοδα αφορούν σε ταυτόχρονη παραγγελία των κωδικών βάσει του ίδιου σχεδίου

Οι τιμές είναι καθαρές χωρίς έκπτωση, νοούνται χωρίς ΦΠΑ και υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Οι τιμές ισχύουν υπό τον όρο παράδοσης σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμης μακέτας υψηλής ανάλυσης
προσαρμοσμένη και επεξεργάσιμη βάσει των οδηγιών μας.
Τόπος Παράδοσης: Περιοχή Αθηνών – Πειραιά (κατάστημα ή αποθήκη πρακτορείου).
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 50% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ & ΜΑΚΕΤΑΣ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Χρόνος φόρτωσης: Σε 4 1/2 – 5 εβδομάδες από την παραγγελία και την έγκριση της μακέτας.
Τα εμπορεύματα παραδίδονται επί παλέτας. Χρέωση παλέτας: 5 € + ΦΠΑ.