Προσφέρουμε την δυνατότητα 4χρωμων εκτυπώσεων σε συσκευασίες με βάση το σχέδιο και το λογότυπο του πελάτη.